top of page
Image by Wade Lambert

Beina på jorda

Velkommen til organisasjonen for deg som synes det er helt åpenbart at norsk flykultur ikke er bærekraftig. Vi har gått sammen for å være en motvekt til denne kulturen og vise at det er mulig å leve fullverdige og bereiste liv uten å bidra unødvendig mye til å forsterke klimakrisa. For oss i Beina til jorda veier kjærligheten til naturen og kunnskap om klimaendringer tyngre enn (de noe oppskrytte?) fordelene ved å fly. Vi er ikke teknologipessimister og vi håper selvsagt det finnes elektriske fly i framtiden - men det er i dag vi må kutte utslipp i rekordfart for å ikke ødelegge økosystemene og livsgrunnlaget. Å fly for moro skyld er det bare den globale eliten som har anledning til - og noe av det enkleste å kutte ut uten at livet blir dårligere. Derfor ønsker vi å få med oss akkurat deg på å frastå fra å fly. Ved å vise at alternativene kan være like bra, kanskje bedre, skaper vi sammen positive ringvirkninger med valgene vi tar. Så håper vi politikerne kommer etter en dag og gjør det enklere å reise på en grønn og solidarisk måte.

Forside: Welcome
flyfritt år.jpg

Vil du gi bort et flyfritt år? Bruk kontaktskjemaet nederst på siden og få et skreddersydd brev du kan skrive ut eller sende videre på mail til noen som liker ikke-materialistiske og idealistiske gaver.

Forside: Quote

Om oss

Beina på jorda er en frivillig organisasjon som formelt ble stiftet oktober 2020. Organisasjonens formål er å endre norske flyvaner, norsk flypolitikk og å spre kunnskap om hva ulike former for transportvalg har å si for klimaet.

Vi søker alltid flere flynektere til å skape ringvirkninger i samfunnet sammen med oss. Det kan være vanskelig å være festbremsen som sier nei til å være med på en flytur, derfor tilbyr vi et fellesskap der vi kan støtte hverandre i å gå foran. Vår erfaring er at det ofte er flere som har tenkt den samme klimatanken og er glad for at noen sier den høyt - og handler på den. Det finnes alltid alternativer.  

Menneskeskapte klimaendringer skjer allerede i dag. Ifølge FNs klimapanel har vi bare 7 år på oss til å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Vi må ta alle virkemidler i bruk for å hindre ytterligere temperaturøkning og unngå de mest dramatiske konsekvensene av global oppvarming - som tørke, ekstremvær, politisk uro og store menneskelige lidelser.

Vi er optimistiske. Verden har allerede mange av klimaløsningene vi trenger, det er bare gammeldags og naturfiendtlig politikk som favoriserer fossile løsninger og hindrer oss i å handle. Dessverre ser vi politisk lammelse i mange land, inkludert vårt eget. Politikken gjør det enklest å velge klimafiendtlig. Vi kutter utslippene alt for sakte til at vi kan forsvare det. Derfor vil vi ikke vente på politikerne lenger - vi vil endre oss selv og bruke vår makt som forbrukere til å etterspørre grønne transportløsninger. 

Det er åpenbart for oss at en grønn omstilling må innebære å legge dagens omfang av flyreiser bak oss. Store passasjerfly på klimavennlig drivstoff kommer ikke på langt nær raskt nok til at vi kan opprettholde dagens flyvaner. Mange av flyreisene våre kan vi fint erstatte med digitale møter, hytteturer eller å ta det mer med ro hjemme. Det det koster er lite i den store sammenheng, når det må til for å sørge for at velferd og velstand blir mer rettferdig fordelt mellom generasjoner. Vi bør ikke bruke opp våre barnebarns karbonbudjsett. Det er både farlig og urettferdig. 

Generasjonene som kommer etter oss er mange - og de har like mye rett på naturens ressurser og et levelig miljø som vi som lever nå. Om du er enig - meld deg på et av våre flynekterprogram under. 

Image by Balazs Busznyak
Forside: About Us

Flynekterprogram

Beina på jordas formål er å få flere mennesker til å droppe flere flyturer, for klimaets skyld. Under covid-19 så vi at vi kunne finne alternativer til å fly når vi måtte. I Europa har vi stor bevegelsesfrihet på tvers av landegrenser også med tog, buss og bil. Når vi reiser sakte får vi også oppleve alt vi ser på veien til destinasjonen. 

Det er mulig å være medlem uten å være med på et flynekterprogram, på samme måte som det er mulig å være med på et flynekterprogram uten å være medlem. Dette er våre ulike flynekterprogram:

Forside: What We Do

NYTTÅRSFORSETTET 2023

Vil du gi et løfte til deg selv som ikke handler om noe overfladisk? Da kan du melde deg på et flyfritt 2023. Mye god samvittighet uten å gjøre noe som helst. Sleng deg på helt fram til sommeren.

FLYSTOPP 2030

Dette er løftet som er organisasjonens opphav. 2030 er året FNs klimapanel har bedt oss om å se mot. Da skal vi ha kuttet minst 45 % av klimagassutslippene våre globalt - og det vil si en del mer her i vesten med vårt forbruk. Bli med og gjør din andel for å nå klimamålene.

FLYSTOPP 2025

Som 2030-løftet, bare med litt kortere tidshorisont, for å gjøre det enklere å planlegge. De største utslippskuttene må komme nå.

DET PRIVATE LØFTET

Dette løftet går ut på å kutte ut alle flyreiser i privat regi, men fortsette med å fly når arbeidsgiver ber om det. Kan fint kombineres med å be bedriften din melde seg på et flynekterprogram.

BEDRIFTSLØFTET HARDCORE

Som bedrift kan du love at du ikke skal sende dine ansatte på noen flyreiser overhode. Åpenbart ikke gjennomførbart i alle forretningsmodeller, men det kan også utfordre bedriften på å kutte ut noe de tidligere ville ansett som essensielt.


BEDRIFTSLØFTET LIGHT

Du kan også forplikte bedriften din til å ikke sende ansatte på unødvendige flyreiser, for eksempel til møter i Bergen eller på rene fornøyelsesturer til Berlin. Det er et mindre rigid løfte vi mener alle seriøse bedrifter i Norge bør si ja til å gi.

UNNTAK FOR ALLE PROGRAMMER
Du har ikke brutt løftet ditt om du er nødt til å reise med fly for begravelse eller andre lignende oppståtte situasjoner du ikke kan ha kontroll over. Poenget er å kutte klimagassutslipp, ikke å skape uutholdelige dilemmaer for enkeltpersoner. Alle programmer er samvittighetsbasert.

Trees From Above

Påmelding

Jeg ønsker

Takk for at du ble med!

Forside: Sales Lead

Fakta

I følge rapporten Klimagassutslipp knyttet til norsk reiseliv står flytransporten for 53% av utslippene fra fritidsreiser i Norge. På strekningen Oslo-Bergen vil du med buss i snitt slippe ut 17 kilo Co2, mens du med fly står ansvarlig for 102 kilo Co2 på den samme strekningen. Fly er i tillegg et dårlig klimavalg fordi effekten av utslipp forsterkes så høyt oppe i lufta. 

Riktignok står flytransport kun for 3% av verdens samlede (beregnede) klimagassutslipp, men det er en liten andel av befolkningen på jorda som sørger for dette. Utregningene er usikre, men vi kan med relativ sikkerhet si at minst 80 % av folk aldri har satt seg på et fly. Om alle skulle levd som de som flyr mest (oss), ville utslippene fra flytransporten altså vært radikalt mye høyere. Vi mener det er å vise ansvar å ha en flykultur de som skal bli rike i framtiden kan kopiere uten at vi ødelegger økosystemene våre. Kort sagt: nordmenns flyvaner er ikke bærekraftige. 

Her finner du rapporten

Seagulls
Forside: Who We Are
Sosial distansering

Kontakt oss

Hvis du er journalist eller det haster, ring heller 984 084 92.

Takk for at du tar kontakt, vi skal svare så fort som mulig!

Forside: Contact
bottom of page