Image by Wade Lambert

Beina på jorda

Velkommen til bevegelsen som skal endre norsk flykultur og flypolitikk for alltid. Vi setter kjærligheten til natur og kunnskap om klimaendringer først. Derfor ønsker vi å få med oss akkurat deg på å frastå fra å fly, som er noe av det mest effektive du kan gjøre i klimakampen. Det skaper bevissthet rundt deg, samtidig som du kutter betydelige utslipp.

 

Om oss

Beina på jorda er en frivillig organisasjon som formelt ble stiftet på sitt online årsmøte oktober 2020. Organisasjonens formål er å endre norske flyvaner, norsk flypolitikk og å spre kunnskap om hva ulike former for transportvalg har å si for klimaet.

I over 50 år har verden vært klar over klimaendringene som er i full sving rundt oss og utgjør en reell fare for vår samfunnsstruktur. Forenklet sett kan krisen løses ved å gå over fra fossil energi til fornybar energi. Det er en overgang som er i startfasen, men som etter vår mening - og FNs klimapanels - ikke skjer raskt nok. I Norge har vi såvidt greid å snu utslippene fra å gå oppover til å gå minimalt nedover. Det er en passivitet som krever folkelig opprør.

Nasjonalt kommer de største utslippene fra oljeproduksjon, bygg og transport, om man ikke regner med de indirekte utslippene fra vårt materielle forbruk. På individnivå utgjør transport en stor del av regnestykket, i tillegg til kjøttkonsumet vårt. Noe av det mest effektive vi kan gjøre for klima uten å redusere livskvaliteten, er å reise med andre transportmidler enn fly.

Bakgrunnen for organisasjonens fødsel, er at styrelederen vår gikk ut med dette utspillet i lokalavisa. Det førte til at flere andre ønsket å love det samme - og derfra rullet ballen. Siden den tid har vi hatt flere medlemsmøter, blant annet med besøk av Thomas Hylland Eriksen, Bjørn Stærk og MDGs stortingsgruppe. I dag har vi et styre på 4 stykker og en økende medlemsmasse. Nå søker vi flere flynektere som ønsker å skrive historie sammen med oss. 

Image by Balazs Busznyak
 

Flynekterprogram

Beina på jordas formål er å få flere mennesker til å droppe flere flyturer, for klimaets skyld. Nå er vi inne i en periode der dette naturlig begrenses av korona, men det vil komme en dag da vår bevegelsesfrihet på tvers av landegrenser igjen er intakt. Nå er den perfekte timingen for å gi et løfte til deg selv om at du ikke vil ta opp igjen den skadelige flykulturen vi har skapt i overflodssamfunnet i vesten. Det er fullt mulig å se store deler av verden med andre transportmidler, som i tillegg lar oss oppleve alt vi ser på veien til destinasjonen. Er du med?

Det er mulig å være medlem uten å være med på et flynekterprogram, på samme måte som det er mulig å være med på et flynekterprogram uten å være medlem. Medlemskap koster penger (20 kr ut 2021). Det gjør ikke programmene, som bare koster viljestyrke. Dette er våre ulike flynekterprogram:

 

NYTTÅRSFORSETTET 2021

Vil du gi et løfte til deg selv som ikke handler om noe overfladrisk, men om å behandle naturen bra og bremse klimaendringene? Da kan du melde deg på et flyfritt 2021. Kanskje v Slik gir du noe til deg selv, til den andre og til jordkloden.

FLYSTOPP 2030

Dette er løftet som er organisasjonens opphav. 2030 er året FNs klimapanel har bedt oss om å se mot. Da skal vi ha kuttet minst 45 % av klimagassutslippene våre globalt - og det vil si en del mer her i vesten med vårt forbruk. Flyreiser utgjør fort størsteparten av vårt private forbruk og kan fort nulle ut effekten av både kollektivreiser og resirkulering. Håpet vårt er at når 2030 er over, vil det være mulig å fly fossilfritt over lengre distanser.

FLYSTOPP 2025

Som 2030-løftet, bare med litt kortere tidshorisont, for å gjøre det enklere å planlegge.

DET PRIVATE LØFTET

Dette løftet går ut på å kutte ut alle flyreiser i privat regi, men fortsette med å fly når arbeidsgiver ber om det. Det gjør at man mister opprørselementet i jobbsammenheng, men dette kan fint kombineres med å be bedriften din melde seg på et flynekterprogram. Samtidig tar man et selvstendig valg for sitt eget liv på vegne av klima og natur, uten å komme i en eventuell konflikt med sin arbeidsgiver. Vi anbefaler dette når det er umulig med full flystopp.

BEDRIFTSLØFTET HARDCORE

Som bedrift kan du love at du ikke skal sende dine ansatte på noen flyreiser overhode. Det er kanskje ikke gjennomførbart i alle forretningsmodeller, men for mange er potensialet til å redusere flyreiser enormt. Dette kan også utfordre bedriften på å kutte ut noe de tidligere ville ansett som kjernevirksomhet, men som kanskje ikke har en plass i framtiden.


BEDRIFTSLØFTET LIGHT

Du kan også forplikte bedriften din til å ikke sende ansatte på unødvendige flyreiser, for eksempel til møter i Bergen eller på rene fornøyelsesturer til Berlin. Det er et mindre rigid løfte vi mener alle seriøse bedrifter i Norge bør si ja til å gi.

UNNTAK FOR ALLE PROGRAMMER
Du har ikke brutt løftet ditt om du er nødt til å reise med fly for begravelse eller andre lignende oppståtte situasjoner du ikke kan ha kontroll over. Poenget er å kutte klimagassutslipp, ikke å skape uutholdelige dilemmaer for enkeltpersoner.

Alle programmer er samvittighetsbasert.

Trees From Above

Påmelding

Jeg ønsker
arrow&v
 
Sosial distansering

Kontakt oss

Hvis du er journalist eller det haster, ring heller 984 084 92.

 

Vipps - 639181

  • Facebook
  • Instagram