top of page
Image by Wade Lambert

Beina på jorda

Velkommen til bevegelsen som skal endre norsk flykultur og flypolitikk for alltid. Vi setter kjærligheten til natur og kunnskap om klimaendringer først. Derfor ønsker vi å få med oss akkurat deg på å frastå fra å fly, som er noe av det mest effektive du kan gjøre i klimakampen. Det skaper bevissthet rundt deg, samtidig som du kutter betydelige utslipp.

Forside: Welcome
flyfritt år.jpg

Vil du gi bort et flyfritt år til jul? Send en mail til signebakkesolberg@gmail.com og få et fint brev du kan skrive ut eller sende videre på mail! En helt gratis og imponerende julegave i boks!

Forside: Quote

Om oss

Beina på jorda er en frivillig organisasjon som formelt ble stiftet oktober 2020. Organisasjonens formål er å endre norske flyvaner, norsk flypolitikk og å spre kunnskap om hva ulike former for transportvalg har å si for klimaet. Vi søker alltid flere flynektere til å skrive historie sammen med oss. 

Menneskeskapte klimaendringer skjer allerede i dag. FNs klimapanel har bedt oss kutte utslipp i et tempo fram mot 2030 for å hindre ytterligere temperaturøkning og unngå de mest dramatiske konsekvensene av global oppvarming - som tørke, ekstremvær, politisk uro og store menneskelige lidelser. Vi er optimistiske. Vi har allerede mange av klimaløsningene vi trenger, det er bare gammeldags og naturfiendtlig politikk som hindrer oss i å handle.  

Det er åpenbart for oss at en grønn omstilling må innebære å legge dagens omfang av flyreiser bak oss. Store passasjerfly på klimavennlig drivstoff kommer ikke på langt nær raskt nok til at vi kan opprettholde dagens flyvaner. 

Noe av det mest effektive vi kan gjøre som privatpersoner for klima uten å redusere livskvaliteten, er å reise med andre transportmidler enn fly. Vi jobber for at alternativene til fly, som båt, buss og tog, skal bli billigere og enklere å velge. Politikerne må tilrettelegge bedre for dette, i stedet for å belønne det verste klimaalternativet.

I mellomtiden tar vi saken i egne hender. Vi har dårlig tid. 

Image by Balazs Busznyak
Forside: About Us

Flynekterprogram

Beina på jordas formål er å få flere mennesker til å droppe flere flyturer, for klimaets skyld. Nå er vi inne i en periode der dette naturlig begrenses av covid-19, men det vil komme en dag da vår bevegelsesfrihet på tvers av landegrenser igjen er intakt. Nå er den perfekte timingen for å gi et løfte til deg selv om at du ikke vil ta opp igjen den skadelige flykulturen vi har skapt i overflodssamfunnet i vesten. Det er fullt mulig å se store deler av verden med andre transportmidler, som i tillegg lar oss oppleve alt vi ser på veien til destinasjonen. Er du med?

Det er mulig å være medlem uten å være med på et flynekterprogram, på samme måte som det er mulig å være med på et flynekterprogram uten å være medlem. Dette er våre ulike flynekterprogram:

Forside: What We Do

NYTTÅRSFORSETTET 2022

Vil du gi et løfte til deg selv som ikke handler om noe overfladisk, men om å behandle naturen bra og bremse klimaendringene? Da kan du melde deg på et flyfritt 2022. Slik gir du noe til deg selv, til den andre og til jordkloden.

FLYSTOPP 2030

Dette er løftet som er organisasjonens opphav. 2030 er året FNs klimapanel har bedt oss om å se mot. Da skal vi ha kuttet minst 45 % av klimagassutslippene våre globalt - og det vil si en del mer her i vesten med vårt forbruk. Flyreiser utgjør fort størsteparten av vårt private forbruk og kan fort nulle ut effekten av både kollektivreiser og resirkulering. Håpet vårt er at når 2030 er over, vil det være mulig å fly fossilfritt over lengre distanser.

FLYSTOPP 2025

Som 2030-løftet, bare med litt kortere tidshorisont, for å gjøre det enklere å planlegge.

DET PRIVATE LØFTET

Dette løftet går ut på å kutte ut alle flyreiser i privat regi, men fortsette med å fly når arbeidsgiver ber om det. Det gjør at man mister opprørselementet i jobbsammenheng, men dette kan fint kombineres med å be bedriften din melde seg på et flynekterprogram. Samtidig tar man et selvstendig valg for sitt eget liv på vegne av klima og natur, uten å komme i en eventuell konflikt med sin arbeidsgiver. Vi anbefaler dette når det er umulig med full flystopp.

BEDRIFTSLØFTET HARDCORE

Som bedrift kan du love at du ikke skal sende dine ansatte på noen flyreiser overhode. Det er kanskje ikke gjennomførbart i alle forretningsmodeller, men for mange er potensialet til å redusere flyreiser enormt. Dette kan også utfordre bedriften på å kutte ut noe de tidligere ville ansett som kjernevirksomhet, men som kanskje ikke har en plass i framtiden.


BEDRIFTSLØFTET LIGHT

Du kan også forplikte bedriften din til å ikke sende ansatte på unødvendige flyreiser, for eksempel til møter i Bergen eller på rene fornøyelsesturer til Berlin. Det er et mindre rigid løfte vi mener alle seriøse bedrifter i Norge bør si ja til å gi.

UNNTAK FOR ALLE PROGRAMMER
Du har ikke brutt løftet ditt om du er nødt til å reise med fly for begravelse eller andre lignende oppståtte situasjoner du ikke kan ha kontroll over. Poenget er å kutte klimagassutslipp, ikke å skape uutholdelige dilemmaer for enkeltpersoner.

Alle programmer er samvittighetsbasert.

Trees From Above

Påmelding

Jeg ønsker
arrow&v

Takk for at du ble med!

Forside: Sales Lead

Fakta

I følge rapporten Klimagassutslipp knyttet til norsk reiseliv står flytransporten for 53% av utslippene fra fritidsreiser i Norge. På strekningen Oslo-Bergen vil du med buss i snitt slippe ut 17 kilo Co2, mens du med fly står ansvarlig for 102 kilo Co2 på den samme strekningen. Fly er i tillegg et dårlig klimavalg fordi effekten av utslipp forsterkes så høyt oppe i lufta. 

Riktignok står flytransport kun for 3% av verdens samlede (beregnede) klimagassutslipp, men det er en liten andel av befolkningen på jorda som sørger for dette. Utregningene er usikre, men vi kan med relativ sikkerhet si at minst 80 % av folk aldri har satt seg på et fly. Om alle skulle levd som de som flyr mest (oss), ville utslippene fra flytransporten altså vært radikalt mye høyere. Vi mener det er å vise ansvar å ha en flykultur de som skal bli rike i framtiden kan kopiere uten at vi ødelegger økosystemene våre. Kort sagt: nordmenns flyvaner er ikke bærekraftige. 

Her finner du rapporten

Seagulls
Forside: Who We Are
Sosial distansering

Kontakt oss

Hvis du er journalist eller det haster, ring heller 984 084 92.

Takk for at du tar kontakt, vi skal svare så fort som mulig!

Forside: Contact
bottom of page